Hyresvillkor


RivieranRelax (”RR”) förmedlar och administrerar uthyrning av bostäder på Rivieran.
 
1.  Hyresavtalet är bindande när full betalning inkommit i rätt tid till RR.
 
1.2 Om hyresobjektet ändras av gäst sedan bokningsavgift erlagts, tillkommer en avgift för ändring för administrativ kostnad
 
2. RR bekräftar skriftligen hyresavtalet till gästen, och till ägaren.
 
3.  Hyresobjektet skall vara fullt möblerat och väl överensstämma med beskrivningen på RR hemsidawww.rivieranrelax.se.Detaljer i utrustning och möblering skiljer mellan de olika hyresobjekten, varför det är av största vikt att gästen noggrant studerat vad som ingår i aktuellt hyresobjektet.
 
4.  Betalning
 
4:1. 30 % av bokningsbeloppet skall betalas vid bokningstillfället. Lägenheten blir så snart RR mottagit beloppet preliminärt reserverad för er.
 
4:2. Resterande 70 % skall vara RR konto handa senast 40 dagar före tillträdet.
 
4:3. Sker bokningen senare än 40 dagar före tillträdet så skall fullt hyresbelopp inbetalas omgående.
 
4:4. När full betalning erlagts är lägenheten reserverad för er. Vi sänder även ut fullständig bokningsbekräftelse, samt alla de uppgifter ni behöver för er vistelse.
 
5.  Avbeställning
 
5:1. Om ej full betalning inkommit enligt ovanstående tidsplan så kommer detta betraktas som en avbeställning, och hyresobjektet kommer att bjudas ut till andra intressenter.
 
5:2. Sker avbeställningen mer än 60 dagar före tillträdet återbetalas 50 % av erlagd hyra.
 
 
6.  Vård av hyresobjektet
 
De hyresobjekt som RiveranRelax förmedlar till uthyrning är privatägda bostäder. Det är därför av största vikt att hyresgästen väl vårdar hyresobjektet. 
 
7.  Skada
 
7:1. Hyresgästen ansvarar för eventuell skadegörelse på hyresobjektet eller dess inventarier.
 
7:2. Det åligger hyresgästen att noggrant följa de ordningsregler som gäller för hyresobjektet, samt att ej störa allmän ordning eller grannar.
 
8.  Städning sänglinne handdukar
 
8.1 Det åligger hyresgästen att väl vårda och städa lägenheten under hyrestiden. RR utför obligatorisk slutstädning (se aktuellt hyresobjekt).
 
8.2 RR hyr även ut sänglinne, badhandduk och handduk.
 
9.  Reklamation/avvikelser
 
Om det uppstår fel eller om hyresgästen upplever avvikelser i hyresobjektet så skall detta omgående rapporteras till vårt ombud på platsen för åtgärd.