Hyresvillkor

RivieranRelax förmedlar och administrerar uthyrning av villor och lägenheter på Rivieran.
RivieranRelax nedan kallad RR
 

1. Hyresavtalet är bindande när full betalning inkommit i rätt tid till RR.

2. RR bekräftar skriftligen hyresavtalet till gästen, och till ägaren.

3. Hyresobjektet skall vara fullt möblerat och väl överensstämma med beskrivningen på RR hemsida www.rivieranrelax.se. Detaljer i utrustning och möblering skiljer mellan de olika hyresobjekten, varför det är av största vikt att gästen noggrant studerat vad som ingår i aktuellt hyresobjektet.
 

4. Betalning

4:1. 30 % av bokningsbeloppet skall betalas vid bokningstillfället. Lägenheten blir så snart RR mottagit beloppet preliminärt reserverad för er.

4:2. Resterande 70 % skall vara RR konto handa senast 40 dagar före tillträdet.

4:3. Sker bokningen senare än 40 dagar före tillträdet så skall fullt hyresbelopp inbetalas omgående.

4:4. När full betalning erlagts är lägenheten/villan reserverad för er. Vi sänder även ut fullständig bokningsbekräftelse, samt alla de uppgifter ni behöver för er vistelse.
 

5. Avbeställning

5:1. Om ej full betalning inkommit enligt ovanstående tidsplan så kommer detta betraktas som en avbeställning, och hyresobjektet kommer att bjudas ut till andra intressenter.
 

5:2.Sker avbeställningen mer än 60 dagar före tillträdet återbetalas 50 % av erlagd hyra.

 

6. Vård av hyresobjektet

De hyresobjekt som RiveranRelax förmedlar till uthyrning är privatägda bostäder.
Det är därför av största vikt att hyresgästen väl vårdar hyresobjektet. Var vänlig observera att RivieranRelax ej är en agent utan att avtalet skrivs mellan lägenhets/villa innehavaren. RivieranRelax tecknar och förmedlar uthyrningen.

7. Skada
 

7:1. Hyresgästen ansvarar för eventuell skadegörelse på hyresobjektet eller dess inventarier.

7:2. Det åligger hyresgästen att noggrant följa de ordningsregler som gäller för hyresobjektet, samt att ej störa allmän ordning eller grannar.

8. Städning sänglinne handdukar
 

8:1. Det åligger hyresgästen att väl vårda och städa lägenheten under hyres tiden.
RR utför slutstädning vilket debiteras separat och betalas kontant till RR personal (se aktuellt hyresobjekt).

8:2. RR hyr även ut sänglinne, badhandduk och handdukar.
 

9. Reklamation/avvikelser

Om det uppstår fel eller hyresgästen upplever avvikelser i hyresobjektet så skall
detta omgående rapporteras till vårt ombud på platsen för åtgärd.